Στο επίκεντρο το παράρτημα του ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια ΑΜΘ