Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα μετά από έκρηξη σε υποσταθμό της ΑΗΚ