Στο πλάνο του εμβολιασμού και οι φοιτητές εξωτερικού