Στο συρτάρι οριστικά και αμετάκλητα ο φάκελος της Άντρης Ελευθερίου