Στον Ανώτατο Βουλή και ΓΕ με φόντο τα «Χρυσά διαβατήρια»