Στρατιωτική συμμαχία Ελλάδος Κύπρου Αιγύπτου κατά Τουρκίας