Τα…παράξενα των εκλογών που άφησαν εκτός άτομα με περισσότερες ψήφους