Τα περιστατικά θρομβώσεων στη Κρήτη και η διερεύνηση τους απο τους ειδικούς