Τα self test δεν είναι επικίνδυνα απαντόυν οι ειδικοί στους αρνητές γονείς