Τι δείχνει έρευνα στα λύματα της Κύπρου για την χρήση ναρκωτικών ουσιών