Τι πρέπει να γίνει για να μην αδειάσει η Μεσόγειος από ψάρια;