Τιμητικές πλακέτες για την επιτυχία του προγράμματος ΕΣΤΙΑ στην Κρήτη