Το ύστατο χαίρε στον ιστορικό ηγέτη Βάσο Λυσσαρίδη