Τον Ιούνιο η εκταμίευση των κεφαλαίων κίνησης για την επάνεναρξη της εστίασης