Βαγγέλης Γεωργίου – Ιωνάθαν Ιατρού (Ισραήλ): Οπτικές των 2 πλευρών – Επώδυνα βιώματα του πολέμου