Βατό το γραπτό αλλά ήθελαν περισσότερη οργάνωση από το Υπουργείο