50-50 τα έσοδα Δήμου-ΕΤΑΔ για την Ακτή Καλαμίτσας – Απορίες για τα έξοδα