8-10 Ιουλίου το Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο στην Κρήτη