Αυτοψία του Alpha στο νέο κέντρο φιλοξενίας στη Μενόγεια