Αυξημένες οι ανάγκες για αίμα λέει ο Πρόεδρος Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου