Αγχωμένοι και περήφανοι που θα υπηρετήσουν την πατρίδα οι νεοσύλλεκτοι