Αγωγές κατά μελών της ΣΕΕ: Αναλαμβάνει τα έξοδα το κράτος