Άλυτα παραμένουν τα προβλήματα στον τουριστικό κλάδο