Από βραχυκύκλωμα στα καλώδια της ΑΗΚ άρχισε η φωτιά στην Τάλα