Απόφαση του ΑΝΣ: Δεν καλύπτει τις ανάγκες του ΠΝ η πρόταση των ΗΠΑ