Απόκρυψη εικαστικού έργου στο Λιμενοβραχίονα με την τοποθέτηση χημικών τουαλετών