Αργούν ακόμα οι εργασίες για την πεσμένη γέφυρα στην Καβάλα