Δεν υπάρχει λόγος επανεξέτασης των ΗΠΑ ως μία «μη φιλική χώρα»