Διαφωνίες για την επιλογή του Κίμωνα Παπαδόπουλου ως ειδικού συμβούλου ΑΜ-Θ