Διαμαρτυρία για μη προώθηση έργων στην Επισκοπή Λεμεσού