Διάσωση του Ερντογάν από διεθνή κέντρα: ”Η Τουρκία έχει τεράστια κοιτάσματα στη Μ. Θάλασσα”