ΔΗΜΗΤΡΑ-ΝΙΚΗΤΗΣ 2021: Πτητικά και επίγεια μέσα της Εθνικής Φρουράς σε δράση