Δυνατή βροχή κατά τη διάρκεια της πορείας ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο στη Θεσσαλονίκη