Δύσκολο και φέτος το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Ρέθυμνο