Έγινε κατάληψη του πρώην κτηρίου της ΣΠΕ από τους υπαλλήλους του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών