Εγκατάσταση νέας ισχυρής ηλιακής συστοιχίας στον ΔΔΣ