Έκθεση Ζωγραφικής για τις πρακτικές ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς αλιευτικών κοινοτήτων