Ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία Κέντρου Μικρασιάτικου Πολιτισμού στο πρώην “ΦΑΡΟΣ”