Ενστάσεις από τους πρατηριούχους για την διάθεση των self tests από τα πρατήρια τους