Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση «ΝΙΚΗΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ 2021»