Επιστολή για βοήθεια σε άστεγο πολίτη Καβάλας από τον Μιχάλη Μακαρίου