Επιτύμβια Μεσαιωνική πλάκα του 14ου αιώνα εντοπίστηκε στην Αλυκή της Λάρνακας