Εξαιρούνται από την παραχώρηση ο Ενετικός λιμένας, 3 αλιευτικά καταφύγια και λιμένας Λινοπεραμάτων