Φουλ για ανασχηματισμό.. ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν