Γ. Καραμπελιάς, Σάβ. Καλεντερίδης, Άγγ. Συρίγος, Παντ. Σαββίδης: Τέλος 100 χρόνων υποχωρητικότητας;