Γιάννης Μάζης, πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα υποχωρήσει σε όλα έναντι των ΗΠΑ και δεν θα ζητήσει κάτι;