Γιώργος Αυγερόπουλος, Ποιος θα πληρώσει το κόστος της Πανδημίας. Απέτυχε η παντοδύναμη αγορά