Γιώργος Φίλης, Να γίνει σαφές “αν η Τουρκία ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, η Ελλάς θα μπει”