Οι άνθρωποι που έσφυξαν τα δόντια και φόρεσαν την ταμπέλα “πρόσφυγας”