Οι αντιφάσεις του Γενικού Ελεγκτή για το πόρισμα για τα χρυσά διαβατήρια